Årets priser uddelt ved frivilligfesten

Fredag den 27. september bød borgmester Jens Ive velkommen til årets frivilligfest på Kulturcenter Mariehøj. Den røde løber var traditionen tro lagt frem, så de frivillige kunne ankomme til deres fest med stil. Og fire Rudersdalborgere kunne tage fornemme priser hjem.

"Denne aften i frivillighedens tegn er en aften med forkælelse, oplevelser, prisuddelinger og mulighed for at møde andre frivillige samt medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og Folkeoplysningsudvalget," indledte borgmester Jens Ive fredag, da han bød velkommen til årets Frivilligfest.

Frivilligfesten er en anerkendelse af det frivillige arbejde, som kommunens borgere udøver – både det, der er organiseret i foreninger, og det mere uformelle.

"I Rudersdal har vi rigtigt mange frivillige, der hver dag gør en forskel i frivillighedens tjeneste – dermed også en forskel for dem selv, for deres medmennesker og ikke mindst for deres lokalområde og for Rudersdal Kommune," fortsatte han i sin tale.

Frivilligfesten blev som sidste år afholdt på den nationale Frivillig Fredag. Formålet med dagen er at vise kreativiteten, mangfoldigheden og engagementet i den frivillige verden. Hvert år melder Det nationale Frivilligråd et tema ud for Frivillig Fredag. Temaet i år er ”Vil du med?” Adskillige undersøgelser har nemlig vist, at hvis mennesker bliver spurgt direkte, om de har lyst til at være frivillige, siger de ofte ja.

I den forbindelse havde Rudersdal Kommune og Frivilligcenter Rudersdal sørget for en lille gave til alle frivillige. Det var en mulepose påtrykt temaet ”Vil du være med” samt en kuglepen. I anledning af Frivillig Fredag bliver muleposen uddelt relevante steder i Rudersdal til alle frivillige, der opfordrer flere til at spørge ”Vil du være med?”.

Muleposen kan afhentes her​

Festen blev åbnet af RuBA, og der var også en lille ekstra overraskelse i form af en film lavet af frivillige. Den blev introduceret af leder for Frivilligcenter Rudersdal, Lisbeth Eckhardt-Hansen. Inden fællesspisning, et oplæg om frivilligt engagement ved Esben Danielsen og fællessang ved John Højbye, skulle der uddeles priser. Kommunalbestyrelsen uddeler nemlig hvert år priser til personer, der har ydet en helt særlig indsats. Her er årets modtagere:

Prismodtagerne fortæller

Du kan se videoer om og med prismodtagerne her:

Se videoer​

Talentprisen - Ulrik Nissen Feldt

Rudersdal Kommunes Talentpris uddeles som en anerkendelse af og opmuntring til en ung udøver, der skal bo i kommunen og højst må være 18 år. En jury indstiller kandidater inden for 3 kategorier: Idræt – Science – Kunst og kultur, og Folkeoplysningsudvalget vælger modtageren af Talentprisen blandt de indstillede.

Talentprisen for 2019 tildeles inden for kategorien Kunst og kultur. Den gik til en tidligere elev fra Rudersdal Musikskole, Ulrik Nissen Feldt, der modtog en bronzestatuette af Bent Madsen samt et beløb på 3.000 kr.

I begrundelsen lød det bl.a.:

"Din lærer, Thomas Larsen, beskriver dig som en højt begavet ung musiker på 16 år, og som et markant talent inden for disciplinen solo-jazzguitar – en musikalsk retning, som ret få guitartalenter vælger. Din nuværende kunnen rummer løfter om en professionel karriere på instrumentet, siger Thomas.

Dit gehør og din evne til improvisere er usædvanligt godt udviklet, og du kan i solistisk kreativitet og mod måle dig med mange af de voksne musikere, din lærer har hørt inden for jazzen.

Du arbejder meget selvstændigt og opsøgende med musik, og du komponerer også selv i flere genrer. Du har ved Musikskolens koncerter i de sidste år tilføjet en dimension, der ikke før har været til stede, og du har tjent som forbillede for mange andre."

Ungdomslederprisen – Anne Sofie Kvist

Ungdomslederprisen uddeles til en frivillig ungdomsleder, som har ydet en særlig ledelsesmæssig indsats i Rudersdal Kommune inden for det organiserede forenings- og kulturliv. Ungdomslederprisen er fælles for alle foreningstyper. I år gik den til Anne Sofie Kvist, der er grundlægger og chefinstruktør i Rudersdal BevægelsesAkademi (RuBA). Hun modtog udover æren et værk af Årets Kunstner, keramikeren Anne Nielsen.

Jens Ive sagde bl.a. i sin tale til prismodtageren:

"Du tager dig af alt det administrative i foreningen, laver koreografier, planlægger og underviser foreningens kompagniholds-medlemmer, udvikler og leder foreningens instruktører og hjælpetrænere samt samarbejder med kommunen, kommunens skoler, DGI og andre partnere.

Bestyrelsen for RuBA udtaler, at det er nemt at finde begrundelse for at indstille dig til Ungdomslederprisen, for sjældent møder man et så stort og dedikeret engagement, der brænder for de unges ve og vel. Dit frivillige engagement startede i 2007 som studerende og senere med et fuldtidsjob som fysioterapeut ved siden af foreningens arbejde. I mange år har du selv undervist frivilligt og med en ægte ildsjæls vision, glæde og energi og lagt tusindvis af timer i at forme og udvikle foreningens virke."

Kulturprisen – Erik Lindgreen

Kulturprisen er en pris, der gives til en person, som har ydet en helt særlig kulturel indsats. Prisen er en anerkendelse af den ekstraordinære frivillige indsats, som bidrager til et rigt, kvalitativt og alsidigt kulturliv i kommunen.

Prisen i år tildeles Erik Lindgreen, der gennem en årrække med stor entusiasme har bidraget til, at Birkerød bymidte myldrer med liv lørdag formiddag. Han var hurtig til at melde sig under fanerne, da en gruppe under ”vi elsker vores by – Birkerød” fik idéen til en ugentlig markedsplads i bymidten – en lørdagsbegivenhed med både handel og arrangementer og med det formål at styrke det fælles liv i Birkerød.

"Du har været en stor kapacitet i forhold til samarbejdet med kommunen om bl.a. at få etableret de faste installationer og en pavillon, som er et godt og nødvendigt fundament for at kunne skabe en flot og spændende markedsplads. Det skal du have tak for," sagde borgmesteren bl.a. i sin tale og fortsatte:

"Du holder dampen oppe – også når der er modgang. Du kommer problemer i forkøbet ved at turde berøre dem på en konstruktiv måde, og det er der stor respekt for i dit bagland. Fx da SuperBrugsen lukkede, fik du hurtigt vendt et problem til en mulighed. Du skaber sammenhold med din begejstring og din positive væremåde - og ikke mindst din gode humor." 

Erik Lindgreen modtog også et værk af årets kunstner, keramikeren Anne Nielsen.

Frivilligprisen – Markus Omel Højlund

Med Frivilligprisen ønsker Rudersdal Kommune at hædre en helt ekstraordinær frivillig indsats. Frivilligprisen gik i år til en særlig ildsjæl, som har gjort en kæmpe indsat for skabe et socialt samlingssted for gymnasieelever og unge over 15 år, nemlig Markus Omel Højlund.

Markus Omel Højlund er initiativtager til og drivkraften bag projekt ”Loftet” i Nærum - en ungdomscafé skabt og styret af frivillige gymnasieelever fra Nærum Gymnasium. Her kan de unge mødes, tale om løst og fast, høre musik, spille pool, bordfodbold og kortspil i hyggelige rammer. I borgmesterens tale lød det bl.a.:

"Markus, du har udvist et enestående frivilligt engagement. Du har lagt utallige timer og enorme mængder af energi i projektet – sene aftener, nattetimer og weekender, har du ihærdigt arbejdet for at få ”Loftet” realiseret. Du har påtaget dig en stor lederrolle og tiltrækker hele tiden nye frivillige til projektet, der ligesom dig har kunnet nikke genkendende til behovet for et samlingssted for unge.

Du påtager dig utallige frivillighedshatte for at få din vision til at blive til virkelighed. Du står for åbning af huset, er vagtplanskoordinator, byggechef, barchef, musikbooker og fortaler. Du har sågar stået til hver eneste morgensamling på gymnasiet for at tiltrække andre unge til projektet.

Din indsats vidner om en viljestyrke, vedholdenhed og entusiasme udover det sædvanlige. Du er i dit arbejde med få skabt ”Loftet” en rollemodel og et forbillede for andre unge. En velfortjent pris, der anerkender dig for din store frivillige indsat med at få skabt et betydningsfuldt samlingssted, der øger fællesskabsfølelsen og trivslen blandt unge i Rudersdal."

Markus Omel Højlund modtog også et værk af årets kunstner.