Spring til indhold

Coronapas og max 50 stående publikummer

Overblik over coronarestriktioner og hvordan de påvirker gangen på Kulturcenter Mariehøj. Retningslinjerne gælder til 7. januar 2022.

Coronapas og max 50 stående publikummer

Der er krav om coronapas i visse dele af kultur-, idræts- og foreningslivet. For Kulturcenter Mariehøj er det særligt arrangementer som koncerter, scenekunstforestillinger og folkeoplysende aktiviteter, der påvirkes.

Retningslinjerne foreskriver, at når der ved ovenstående arrangementer/aktiviteter indendørs er mere end 100 gæster til arrangementer, skal hver gæst fremvise et gyldigt coronapas.

Til indendørs koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer og lignende må der højst være 50 stående tilskuere eller publikummer. Der må gerne være både stående og siddende tilskuere. I sådanne tilfælde er der kun en grænse for antallet af stående og ikke for antallet af siddende tilskuere.

Retningslinjerne for et gyldigt coronapas er følgende:

  • Coronapasset er gyldigt, hvis du er færdigvaccineret eller har fået første vaccinedosis for mindst 14 og højst 42 dage siden.
  • Du har også gyldigt coronapas med en negativ PCR-test, der er højst 72 timer gammel eller en hurtigtest, der er højst 48 timer gammel.
  • Tidligere smitte giver også gyldigt coronapas – men varigheden af immunitet er nedsat, så tidligere smitte fremover giver gyldigt coronapas fra 14 dage efter en positiv PCR-test til 6 måneder efter.
  • Kravet om fremvisning af gyldigt coronapas gælder for alle personer fra 15 år og opefter.

Personer der er undtaget coronapas:

  • Personer under 15 år
  • Hvis personen er undtaget i kraft af sin alder, kan dokumentation vises i form af pas, sundhedskort eller anden offentlig udstedt identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår.
  • Hvis personen af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse er undtaget fra at få foretaget en covid-19-test, skal vedkommende fremvise dokumentation herfor, som er underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter.
  • Dokumentationen skal fremvises sammen med pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

Mundbind og coronapas i caféen

Der er krav om mundbind, når man befinder sig i caféen. Hvis man vil spise i caféen skal man fremvise coronapas. Caféens sidste åbningsdag inden jul er 17. december. Caféen åbner igen den 3. januar 2022.

Derudover husk at holde afstand og god håndhygiejne.

Læs mere:

Kulturministeriets hjemmeside eller coronasmitte.dk