Spring til indhold

Invitation til ekstraordinært brugerrådsmøde

Brugere af Kulturcenter Mariehøj inviteres til ekstraordinært brugerrådsmøde tirsdag den 21. juni 2022 kl. 17.00-19.00 i Per Kirkeby-lokalet.

Kultursekretariatet inviterer brugerne af Kulturcenter Mariehøj til ekstraordinær møde for at fortælle om nogle forandringer, der kommer til at ske på Kulturcenter Mariehøj.

Mødet foregår tirsdag den 21. juni kl. 17-19 i Per Kirkeby-lokalet.

På mødet vil der blive delt de informationer og den viden, der er om de nye tiltag på nuværende tidspunkt. Der er afsat god tid til både spørgsmål og svar.

Der vil desuden blive skitseret en overordnet plan for den videre proces, som handler om to ting:

Mulig daginstitution på Mariehøj

Rudersdal Kommune mangler daginstitutionspladser. Børne- og Skoleudvalget behandler derfor den 15.06.2022 en sag, hvor der med stor sandsynlighed peges på lokaler på Kulturcenter Mariehøj til etablering af en daginstitution til at imødekomme det stigende børnetal.
Hvis det bliver besluttet at lægge endnu en daginstitution – eller udvide den nuværende, Børnehuset Mariehøj - kommer det til at betyde, at flere brugere skal replaceres.

Flytning af Kultursekretariatet

Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle alle forvaltninger på færre lokationer. Derfor skal Kultursekretariatet, der i dag bor på Kulturcenter Mariehøj, flytte på rådhuset.

Tilmelding på mail til Marianne Jensen, majn@rudersdal.dk.