Derfor skal du gå på aftenskole

Vi har talt med Hanne Blom, der er skoleleder hos AOF Nordsjælland, hvor hun har været i 17 år. Aftenskolen har både kontor og undervisning på Kulturcenter Mariehøj.

Hvornår starter sæsonen?

Der er sæsonstart i august og januar, hvor programmet også husstandsomdeles. Men man kan se det meste på nettet allerede i april/maj og slut juni ligger programmet som pdf på hjemmesiden www.nordsjaelland.aof.dk

Hvorfor skal man overhovedet gå på aftenskole?

Fordi der er nogle tilbud, som du ikke får andre steder. For det første er der det lokale islæt, muligheden er i ens lokalmiljø og man skal ikke tage så langt.

Og så er der det sociale aspekt. Når folk lærer noget nyt og måske overskrider nogle grænser, fx på sprog- eller bevægelseshold, så får man et godt sammenhold. Mange går på flere hold grundet det sociale, og flere ender med at være så glade for hinanden, at de går på mange hold sammen, adskillige år i træk.

Går du til yoga i et fitnesscenter, kan det sagtens være samme lærer, du møder, som på aftenskolen, men forskellen er, at hos aftenskolen ved læreren, hvem der kommer, og kan dermed tilpasse undervisningen efter dette. Prisniveauet er anderledes, fordi vi har lavet et hold netop til dig med kontinuitet.

Hele dannelsestanken er selvfølgelig også en væsentlig del af det. Ikke kun kan man nå et nyt niveau med sin viden og få tid til at fordybe sig i det, man møder også hinanden på tværs af sociale klasser, hvilket er den oprindelige tanke med aftenskolerne. Arbejdsmanden og direktøren kan hygge sig sammen, så det er også et socialt aspekt.

Hvordan har fritidslivet udviklet sig de senere år?

Før i tiden var der ikke så mange udbydere, som der er nu. Der er et kæmpe udvalg, ikke mindst på motionsområdet med alle fitnesscentrene. Der er kommet flere kunder, flere penge mellem hænderne og flere ved godt at det er vigtig at lave andet end at se tv efter arbejde.

Derfor bliver der også stillet væsentligt større krav til det faglige niveau på aftenskolerne i dag. Ikke at lærerne var dårlige før i tiden, men niveauet er steget, ikke mindst fordi prisen er anderledes i dag. Kursisterne stiller forventelige krav om, at det, de får matcher prisen. Og det er kun rimeligt.

Hvordan er det at holde til på Kulturcenter Mariehøj som aftenskole?

Jeg er vildt glad for Mariehøj. Det er blevet godt indrettet til kulturcenter, og vi er glade for det, og det er deltagerne også. Specielt Storm P.-området, er blevet rigtig godt efter den nylige renovering, det er en fornøjelse. Og så er der god service her på stedet.

 

Fakta

  • Tidligere underviste aftenskoler kun om aftenen, heraf navnet.
  • Allerede i starten af 1800-tallet kendte man til begrebet aftenskole, men her var en aftenskole et sted hvor børn og unge der om dagen var optaget af arbejde fik undervisning.
  • Undervisningen er eksamensfri og for voksne.
  • Kursister betaler for undervisningen,  men der ydes et tilskud fra det offentlige. Det var tidligere omkring 80 pct., nu ligger det på omkring 20 pct., og dertil stilles lokaler til rådighed.
  • I dette og det forrige århundrede er meget af undervisningen blevet varetaget af oplysningsforbundene, men kan i dag også være udbydere som Folkeuniversitet (kun universitetsniveau).
  • Fagene kan være sprog, matematik, edb, motion, hobby og meget andet.
  • Der afholdes også mange foredrag.
  • Det lovmæssigt grundlag er Folkeoplysningsloven.

Kilde: Wikipedia og Hanne Blom.