Mød den nye leder af Frivilligcenter Rudersdal

"Det glødende frivillige engagement skal blusse op og varme og nære lokalsamfundet i Rudersdal," udtaler den nye centerleder, Lisbeth Eckhardt-Hansen, der glæder sig til at styrke det frivillige miljø i samarbejde med alle 75 foreninger i frivilligcentret.

Lisbeth Eckhardt-Hansen er netop ansat som ny centerleder i Frivilligcenter Rudersdal, hvor hun skal skabe gode rammer for frivillighed og støtte og udvikle frivilligheden i Rudersdal Kommune.

"Frivilligcentret er i vækst og er i dag et stærkt samlingspunkt for 75 frivillige foreninger, som bruger lokalerne og får netværk og hjælp til at rekruttere nye frivillige, synliggøre aktiviteterne og udvikle nye projekter. Med Lisbeth Eckhardt-Hansen får vi en erfaren team- og projektleder, som har speciale i frivillighed, kommunikation og fundraising," siger Søren Grotum, der er formand for bestyrelsen i centret.

Et drømmejob

Lisbeth Eckhardt-Hansen er 57 år, uddannet i kommunikation og forvaltning og kommer senest fra en stilling som frivillig- og fritidskoordinator i Røde Kors Asyl, hvor hun har opbygget et stærkt frivilligt miljø til gavn for børn alene på flugt. Hun har mange års ledererfaring og rygsækken fyldt med redskaber og metoder, der kan gøre nytte, når man skal drive en forening, og så har hun et stort netværk. Alt dette stammer fra jobs i Røde Kors Asyl, Dansk Kommunikationsforening, Fødevareministeriet og Kommunernes Landsforening.

"Det er et drømmejob. Frivillighed giver liv i lokalsamfundet, binder os sammen og samler os i fællesskaber, hvor vi kan opleve, deltage og skabe sammen. Jeg glæder mig til at være med til at orkestrere hele det store frivillige miljø i kommunen og få det til at vokse og udvikle sig. Og jeg mærker allerede, at der er et stærkt fundament med liv og engagement overalt," siger Lisbeth Eckhardt-Hansen.

Et bredt spektrum

Frivilligcenter Rudersdal er en selvstændig forening, der har til huse på Kulturcenter Mariehøj. Centret bliver støttet økonomisk af Rudersdal Kommune, staten og private fonde.

75 foreninger er medlemmer af frivilligcentret. Foreningerne favner bredt og rummer alt fra sociale tilbud til børn og familier, til handicappede, patientgrupper og pårørende til genbrug og aktiviteter for flygtninge. Biavlerne er medlemmer side om side med Ældresagen og Røde Kors. Kalorie-Klubben laver mad og Værktøjskassen samler handy-mænd, der kan give trængende en hånd med praktiske opgaver.

Nye frivillige foreninger kan blive medlemmer af centret for 150 kroner. Private medlemmer betaler 75.

"Der er altid brug for nye frivillige i en af de mange aktiviteter. Du er velkomment til at kontakte frivilligcentret, hvis du selv vil gøre en forskel, blive klogere på livet og være med i et fællesskab," slutter Lisbet Eckhardt-Hansen. 

Du kan også tjekke aktuelle frivilligjobs her:

Søg frivilligjobs i Rudersdal

Frivilligcenter Rudersdals hjemmeside​