Spring til indhold

Nu skal vi sortere affald på Mariehøj

Der er kommet ny affaldsordning i Rudersdal Kommune, og derfor skal affaldet også sorteres på Kulturcenter Mariehøj. Læs her hvordan.

Fra efteråret 2019 og frem til efteråret 2020 udruller Rudersdal Kommune en ny affaldsordning for genanvendeligt affald, der gør det muligt for alle kommunens borgere at få afhentet plast, papir, pap, glas og metal. På Kulturcenter Mariehøj er ordningen nu sat i gang.

Nye affaldsbeholdere på Mariehøj

Rundt omkring på kulturcentret er der opstillet nye beholdere til affald, som skal anvendes til sortering. I alt kommer der til at være 40 stationer med affaldsspande, og på disse vil det være tydeligt markeret, hvad der skal smides ud hvor.

Ikke alle mødelokaler vil have alle beholdere, da det ikke står mål med behovet. Derfor vil det nogle steder være på fællesområderne, at man finder de passende beholdere.

Kategorierne er:

  • Papir (lys grå), plast (mellemgrå), restaffald (sort).
  • Glas, metal og pap/karton skal sorteres i de udendørs affaldsstationer der er placeret hhv. ved børnehaven/parkeringspladsen og på bagsiden af Kulturcenter Mariehøj ved indgang B, på parkeringspladsen. Husk, at pap skal være foldet sammen.

Nedenstående oversigt er en generel vejledning. Bemærk, at der indendørs på Mariehøj kun vil være tre slags beholdere. Resten skal som sagt sorteres i de udendørs beholdere. 

Sådan sorterer du på Mariehøj

 

Sorteringsvejledning

Her kan du læse en nærmere vejledning:

Sorteringsvejledning

Ny sorteringsordning

Hvorfor skal vi sortere?

I Rudersdal Kommune skal vi ifølge den nationale ressourcestrategi sende minimum 50 % af vores affald til genanvendelse senest i 2022. I dag indsamles der kun 21 % af husholdningernes affald i kommunen til genanvendelse, så vi skal blive bedre til at sortere affaldet i de kommende år.

Derfor udruller vi sammen med Allerød Kommune og Hørsholm Kommune en ny affaldsordning, hvor alle får nemmere mulighed for at komme af med sorteret plast, papir, pap, glas og metal.