Snart skal vi sortere affaldet på Mariehøj

Til februar skal affaldet også sorteres på Kulturcenter Mariehøj. Læs her hvordan.

Fra efteråret 2019 og frem til efteråret 2020 udruller Rudersdal Kommune en ny affaldsordning for genanvendeligt affald, der gør det muligt for alle kommunens borgere at få afhentet plast, papir, pap, glas og metal. På Kulturcenter Mariehøj starter vi ordningen til februar.

Nye affaldsbeholdere

Rundt omkring på kulturcentret vil der være opstillet nye beholdere til affald, som skal anvendes til sortering. Ikke alle mødelokaler vil have alle beholdere, da det ikke står mål med behovet. Derfor vil det nogle steder være på fællesområderne, at man finder de passende beholdere. I alt kommer der til at være 40 "stationer" med affaldsspande, og på disse vil det være tydeligt markeret, hvad der skal smides ud hvor.

  • Kategorierne er papir (lys grå), plast (mellemgrå), restaffald (sort).
  • Glas, metal og pap/karton skal som altid afleveres hos centerbetjentene ved indgang B.

Nedenstående oversigt er en generel vejledning, bemærk at der på Mariehøj kun vil være tre slags beholdere. Resten skal som sagt afleveres til centerbetjentene. 

Sådan skal affaldet sorteres på Mariehøj

Sorteringsvejledning

Her kan du læse en nærmere vejledning:

Sorteringsvejledning

Ny sorteringsordning

Hvorfor skal vi sortere?

I Rudersdal Kommune skal vi ifølge den nationale ressourcestrategi sende minimum 50 % af vores affald til genanvendelse senest i 2022. I dag indsamles der kun 21 % af husholdningernes affald i kommunen til genanvendelse, så vi skal blive bedre til at sortere affaldet i de kommende år.

Derfor udruller vi sammen med Allerød Kommune og Hørsholm Kommune en ny affaldsordning, hvor alle får nemmere mulighed for at komme af med sorteret plast, papir, pap, glas og metal. 

Læs mere om affaldssortering i Rudersdal her:

Affaldssortering​

Grøn omstilling​