Spring til indhold

Nye restriktioner for foreningslivet

På grund af et stigende smittetal i Danmark er det desværre igen nødvendigt at stramme restriktionerne omkring coronavirus.

Det lille forsamlingsforbud sænkes

Fra den 26. oktober 2020 blev det lille forsamlingsforbud sænket fra 50 til 10 personer. Der er dog en undtagelse for idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år, da der må være op til 50 personer til disse aktiviteter.

Det vil stadig også være muligt at gennemføre arrangementer med op til 500 deltagere, hvis deltagere eller publikum i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod scenen, banen eller lignende.

Regler om mundbind/visir

Alle over 12 år skal fra den 29. oktober 2020 bære mundbind eller visir indendørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter, herunder idrætshaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse m.m. mv.

De nye regler omfatter krav om brug af mundbind/visir indendørs i bla. kulturcentre og idrætsfaciliteter, hvor offentligheden har adgang. Krav om brug af mundbind/visir vil gælde både aktive, trænere/ledere og personale tilknyttet faciliteten.
Krav om brug af mundbind/visir gælder ikke, når man sidder ned og gælder heller ikke for udøvere, der er aktive. Kravet gælder dog umiddelbart før og efter aktivitet.

Idræts- og foreningsaktiviteter for personer over 21 år

For personer over 21 år, er det kun tilladt at være 10 deltagere samlet. Det er fortsat muligt at træne idræt m.m., blot må I ikke være mere end 10 involveret i samme aktivitet. Arealer kan opdeles i zoner med tydelig markering og mindst to meters afstand mellem zoner, og udøverne må ikke skifte zone under træningen.

Idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge under 21 år

Børn og unge under 21 år må være op til 50 deltagere samlet, incl. det fornødne antal voksne over 21 år, der skal til, for at sikre at aktiviteten kan gennemføres.

Forældre til træning og kampe

Smitterisikoen og forsamlingsforbuddet på 10 personer betyder, at vi opfordrer til, at forældre ikke er til stede til træning eller kampe. Forældre må ikke være på skolerne, hvorfor aflevering og afhentning af børn skal ske udenfor skolen, og det samme opfordrer vi til sker på idrætsanlæggene.

Omklædning til idræt

Vi opfordrer alle til at klæde om og bade hjemme.

Omklædningsrummene på idrætscentrene er fortsat åbne, men der vil ikke være adgang til omklædningsrum på skolerne for fritidsbrugerne.

Coronaansvarlige

Vi erindrer om, af foreningerne opfordres til at organisere sig med ”coronaguider” for de enkelte aktiviteter. ”Coronaguiden” har til opgave at guide deltagere, forældre m.m. ved ankomst til faciliteten, under aktiviteten og efter aktiviteten og indtil deltagerne helt har forladt stedet.

Endelige retningslinjer

De endelige retningslinjer fra Kulturministeriet for de nye skærpede restriktioner er endnu ikke på plads, men det skulle de gerne blive i løbet af de kommende dage.

Vi opfordrer derfor til, at I at holder øje med udmeldinger fra landsforbundene og fra jeres specialforbund, som vil komme med vejledninger og anbefalinger målrettet den specifikke aktivitet/idrætsgren.

Pas godt på jer selv, så passer I også på alle andre.