5 nyheder fra Frivilligcenteret

Nyt kor, kursus i psykisk førstehjælp, samtalesalon, Kom Videre Mand og nyt SeniorSamarbejde. Frivilligcenter Rudersdal står klar med 5 friske initiativer.

Samtalesalon
31. august

Samtalesalon om verdensmål i hverdagslivet i Rudersdal

På årets Folkemødedag i Rudersdal kan du deltage i en samtalesalon om verdensmål. Det er Frivilligcenter Rudersdal og foreningen Verdensmål i Hverdagsliv, der inviterer til dialog om, hvordan FN’s verdensmål kan inspirere udviklingen af vores foreninger, hverdag, familier, virksomheder og kommune.

Samtalesalonen skal gøre de store verdensmål nærværende i vores hverdag. I en time er borgere, foreninger, erhvervsliv og politikere inviteret til at tale om et af de 17 konkrete mål for bæredygtig udvikling, som ikke kan opfyldes af FN. Verdensmålene skal i stedet virkeliggøres af verdens husholdninger, byer, kommuner og civilsamfundets organisationer. Og det hele begynder med at lære målene at kende og tale om, hvad de betyder i hverdagen.

Samtalesalonen finder sted på Rudersdal Folkemødedag lørdag den 31. august kl. 12 – 13 i Foyeren. Frivilligcentret og Verdensmål i Hverdagsliv har også en stand i hovedbygningen, hvor alle kan skrive postkort med ideer til at løfte verdensmålene i Rudersdal.

Læs mere her​

4. september

Psykisk førstehjælp

Hvordan forholder du dig til mennesker med psykisk diagnose, som stress, angst, depression, misbrug eller andet? Det emne sætter Sind på dagsordenen på kurset i psykisk førstehjælp.Den anerkendte psykoterapeut Pia Halsted giver vejledning baseret på hendes mangeårige erfaring, og du får masser af eksempler fra virkeligheden med hjem.

Sind i Rudersdal inviterer frivillige, der arbejder med psykisk sårbare til at deltage i kurset, der foregår den 4. september fra kl. 16-20. Kurset foregår i Kulturcenter Mariehøj, Frivilligcentret, lokale 202. Der er begrænset antal pladser, og Sind-medlemmer har fortrinsret.

Sind serverer lidt spiseligt og drikkeligt midt i forløbet.

Tilmelding til Sind@rudersdal.dk senest den 28.9. Du vil modtage en bekræftelse på deltagelse pr. e-mail.

Pia Halsted
Seniorsamarbejde
Opstart 9. september

Nyt senior-samarbejde i Rudersdal

Frivilligcentret vil samle foreninger, der arbejder med ældre i et nyt Senior Samarbejde. Senior Samarbejdet er et nyt netværk i Rudersdal for foreninger og netværk, der har ældre og pensionister som målgruppe. Formålet med Senior Samarbejde er at foreningerne:

  • lærer hinanden at kende
  • får tilført ny viden om ældreområdet i Rudersdal Kommune
  • får ny inspiration til at løfte egne tilbud til ældre og pensionister
  • Får viden om foreningernes aktiviteter og mulighed for at bruge hinandens tilbud, når det er relevant
  • har mulighed for at koordinere og samarbejde om aktiviteter for ældre og pensionister
  • har mulighed for at samarbejde om at varetage ældres interesser i Rudersdal

Det nye netværk skal fremme fællesskab og trivsel blandt ældre og pensionister og styrke kendskabet til aktiviteter for ældre og pensionister og forebygge ensomhed og mistrivsel. Første møde i netværket bliver mandag den 9. september fra kl. 10 – 12.30.

Læs mere​

Steen
Opstart 16. september

Kom Videre Mand

Vil du være med i en mandegruppe, hvor mænd hjælper mænd gennem livet? I mandegruppen hjælper mænd hinanden med at styrke deres egne ressourcer og komme gennem livets svære overgange. 

Kom Videre Mand er et gratis tilbud for mænd, der står overfor en forandring og gerne vil videre. Måske er du blevet skilt, har mistet jobbet eller er blevet syg eller stresset, og måske har du bare brug for et nyt fællesskab, der er særligt udviklet af mænd og for mænd.  

Du kan deltage anonymt i et fortroligt forum med plads til 8 deltagere. Fællesskabet består af 8 mænd, der mødes en gang om ugen i 8 uger.

Nyt hold starter mandag den 16. september og fortsætter hver mandag i 8 uger.
Mødetid: 16.30 – 19.00.

Læs mere her​

Opstart 17. september

Nyt kor på Kulturcenter Mariehøj

Vil du være med i et nyt blandet kor, hvor både damer og herrer synger 2-stemmigt og eventuelt  3-stemmigt? Birgitte Jacobsen glæder sig til at sætte et nyt kor i gang i Holte. Hun er en erfaren korleder, der kan akkompagnere på både klaver, guitar og harmonika. Hun spiller i band, akkompagnerer sang på plejehjem og har ledet damekor på Bakkehuset og er også med i Nærum Lokalteater. Nu er hun klar til et nyt kor, der starter med sange, der er nemme at gå til og hvor der er nem anden stemme. Repertoiret bliver fortrinsvis i den rytmisk prægede genre.

Koret mødes tirsdag formiddag fra kl. ca. 10.00 til 12.00. Første gang bliver 17. september.

Læs mere her​

Birgitte Jacobsen