Syriske og danske børn skabte kunst sammen

Ferniseringen af projektet 'Kunst kan hele' fik et stort fremmøde lørdag. Her udstillede syriske og danske børn i alderen 7-15 år deres fællesskabte værker.

Lørdag den 17. november blev der afholdt fernisering på Kulturcenter Mariehøj, som en fin afslutning på samarbejdsprojektet 'Kunst kan hele'. Projektet er et samarbejde mellem Rudersdal Billedskole og Dansk-Syrisk Kulturforening, bestående af to workshops og en efterfølgende udstilling.

'Kunst kan hele' er både et kunstprojekt og et socialt projekt, hvor syriske og danske børn samarbejder om at lave kunstværker imens de opbygger sociale relationer på tværs af dansk og syrisk kultur. Gennem kunsten kan kommunikationen foregå på et sprog, som alle har lige forudsætninger for at forstå. 

 

På kunstworkshops’ne blev børnene inddelt i par - 1 syrisk barn og 1 dansk barn - og arbejdede ud fra temaet 'Det bedste sted'. Hvert par blev guidet i arbejdet med deres kunstværk, i en løbende proces fra idéudvikling til gennemførelse og evaluering igennem de to workshops. Der blev arbejdet med både inspiration fra syrisk og dansk kunsttradition. 

"Økonomi, sprog og kultur kan være barrierer, der gør det svært at skabe relationer mellem syriske og danske børn. Med projektet 'Kunst kan hele' ønsker vi i at give de syriske børn mulighed for at udfolde deres potentiale igennem kunst og samtidig skabe gode sociale relationer til både andre flygtninge og danskere i kommunen," fortæller formand for Dansk-Syrisk Kulturforening, Nada Naanaah.

Wienerbrød og baklaver

Og forbindelsen blev skabt. Det blev til i alt 27 værker, der blev fremvist på ferniseringen for børnenes forældre og andre interesserede. Omkring 120 mennesker var mødt op til ferniseringen, hvor der blev budt på dansk wienerbrød og syriske 'baklaver', kaffe og te. Som en del af arrangementet opførte børnene et par sange akkompagneret af den syriske musiker Nour.

”Projektet 'Kunst kan hele' tager udgangspunkt i kunsten, som en middel til at ”bygge bro” mellem børn fra forskellige kulturer. Kunsten skaber grundlag for et ”fælles sprog” og derved en fælles forståelsesramme, som står i kontrast til de sproglige og kulturelle barrierer, som børnene ofte oplever i deres hverdag,” siger kunstkonsulent fra Rudersdal Kommune, Katrine Thygesen.

Hun deltog i projektet sammen med frivillige fra Dansk-Syrisk Kulturforening og underviserne  Sisse Hoffmann og Tine Uhrskov fra Rudersdal Billedskole samt Trine Normann Vangsbo, der er psykolog fra familieafdelingen i Rudersdal Kommune. 

Projektet, der har fået økonomisk støtte af Nordea Fonden og Lauritzen Fonden, gav også mulighed for at opbygge sociale relationer imellem forældrene til de syriske og danske børn samt de frivillige, der deltager i projektet.

Værkerne kan ses på Kulturcenter Mariehøj frem til juleferien.